top of page
bookkeeping.jpeg

СЧЕТОВОДСТВО

Изберете пакет

Платинен пакет

 • Всички златни характеристики плюс:

 • Изпълнение на бюджета за печалби и загуби

 • Резюме на заплатите. Въведени записи в дневника Месечна графика на продажбите

 • Графика на месечните приходи и разходи

 • Месечен бюджет срещу действителна графика

 • Месечна графика на нетната стойност

 • Графика на месечно стареене A/R

 • Доклади, проектирани по поръчка: Ние ще изготвим отчети, проектирани по поръчка, които ви предоставят информацията, от която се нуждаете, за да управлявате по-добре бизнеса си. Някои отчети, които можем да предоставим, включват:

 • Бюджет спрямо действителен: Можем да ви предоставим месечен бюджет спрямо действителен отчет, за да можете да видите как се справяте спрямо вашите прогнози.

 • Доклади за клиенти: Ние можем да предоставим отчети, за да ви помогнем да идентифицирате вашите най- и най-малко печеливши клиенти

 • Пробив на разходите. Движеща се прогноза

 • Доклади на служителите

 • 2 часа с данъчен съветник или счетоводител месечно

 • 200 + транзакции

bottom of page