top of page
business taxes.jpg

СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС

Създаването на бизнес е процес на разработване на стратегии, планове, процедури и политики, които ръководят бизнеса както в ежедневието, така и в дългосрочен план. Това включва координиране на човешки, финансови и материални ресурси за постигане на организационните цели. Оставете R&R Tax and Bookkeeping да прегледа текущите ви бизнес практики и да ви помогне да:
 

 • Цели и целеполагане

 • Финансов анализ: Приходи срещу Разходи

 • Преглед на данъчни задължения

 • Бюджетиране

 • Правна структура

 • Процес на водене на запис

 • Вземания и събирания

 • Документация за паролата

 • Преглед/договаряне на договори с доставчици

 • Трудови договори

 • Преглед на лихвен процент по кредитна карта

 • Преглед на лихвата и срока на кредита

 • Преглед на договора за оборудване

 • Одит на файлове – Одит на файлове на служители и одит на файлове на клиенти

 • Одит на клиентска база данни

 • Задържане на клиенти

 • Анализ на конкурентите

 • Анализ на доходите на служителите

 • Одит на застрахователно покритие

 • Насоки за планиране на събития

 • Предварителен преглед на служителите

business-plan-bg.jpg
bottom of page