top of page
bookkeeping.jpeg

СЧЕТОВОДСТВО

Изберете пакет

Златен пакет

 • Всички функции на Silver плюс:

 • Резюме на стареенето на A/R

 • Доклад за колекциите

 • Задължения: Ние подготвяме вашите чекове за подпис и ви ги изпращаме, за да ги подпишете и изпратите по пощата

 • Вземания: R&R ще фактурира вашите клиенти и ще управлява събирането, ако е необходимо. R&R може да получава вашите плащания и да ги депозира директно във вашата банкова сметка

 • Съдействие при управлението на парични средства: Ние ще подготвим писма за събиране, които да подпишете и изпратите на клиентите си, и ние ще го направим

 • Уверете се, че сметките ви се плащат навреме, но не по-рано от необходимото

 • Файлове на доставчици и клиенти: Ние ще поддържаме файлове на доставчици и клиенти за всички, с които работите

 • Прогноза за паричните потоци

 • 1,5 часа със счетоводител или данъчен консултант месечно

 • До 199 транзакции

bottom of page