top of page
bookkeeping.jpeg

СЧЕТОВОДСТВО

Изберете пакет

Сребърен пакет

 • Всички транзакции, въведени в QuickBooks

 • Присвоете всички транзакции към съответните сметки за приходи и разходи

 • Съгласуване на банкови извлечения: Вашите банкови извлечения могат да бъдат изпратени по имейл директно до R & R Tax and Bookkeeping за съгласуване.

 • Финансови отчети: R & R Tax and Bookkeeping ще предостави месечни финансови отчети за преглед като част от нашите основни пакети за счетоводни услуги:

 • Загуба на печалба

 • Баланса

 • Резюме на банковото съгласуване

 • Главна книга

 • Годишни отчети за вашия счетоводител: Ние ще предоставим на вашия счетоводител информацията, от която се нуждае, за да подготви бързо и евтино вашите данъци

 • Подробности за банково съгласуване

 • Trail Balance

 • Журнал за изплащане на пари в брой

 • Журнал за касови бележки

 • 1 час със счетоводител или данъчен консултант месечно

 • До 124 транзакции

Кликнете върху Първи стъпки по-долу, за да попълните краткия счетоводен въпросник.

bottom of page