top of page
bookkeeping.jpeg

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Vyberte balíček

Platinový balíček

 • Všechny zlaté vlastnosti plus:

 • Výkonnost rozpočtu na zisky a ztráty

 • Přehled mezd. Záznamy deníku zadané do měsíčního grafu prodeje

 • Graf měsíčních příjmů a výdajů

 • Graf měsíčního rozpočtu vs. skutečný

 • Měsíční graf čistého jmění

 • Graf měsíčního stárnutí A/R

 • Vlastní sestavy: Připravíme sestavy na míru, které vám poskytnou informace potřebné k lepšímu řízení vašeho podnikání. Některé sestavy, které můžeme poskytnout, zahrnují:

 • Rozpočet vs. skutečný: Můžeme vám poskytnout měsíční rozpočet vs. skutečný přehled, abyste viděli, jak si vedete ve srovnání s vašimi projekcemi.

 • Zákaznické zprávy: Můžeme poskytnout zprávy, které vám pomohou identifikovat vaše nejvíce a nejméně ziskové zákazníky

 • Rozdělení výdajů. Rolující se předpověď

 • Zprávy zaměstnanců

 • 2 hodiny s daňovým poradcem nebo účetním měsíčně

 • 200 + transakce

bottom of page