top of page
bookkeeping.jpeg

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Vyberte balíček

Zlatý balíček

 • Všechny stříbrné vlastnosti plus:

 • Shrnutí stárnutí A/R

 • Zpráva o sbírkách

 • Splatné účty: Připravíme vaše šeky k podpisu a zašleme vám je k podpisu a odeslání poštou

 • Pohledávky: R&R bude fakturovat vašim zákazníkům a bude řídit inkaso podle potřeby. R&R může přijímat vaše platby a ukládat je přímo na váš bankovní účet

 • Pomoc s Cash Management: Připravíme pro vás sběrné dopisy, které podepíšete a pošlete vašim zákazníkům, a také to uděláme

 • Ujistěte se, že jsou vaše účty zaplaceny včas, ale ne dříve, než je nutné

 • Soubory dodavatelů a zákazníků: Budeme udržovat soubory dodavatelů a zákazníků pro všechny, se kterými obchodujete

 • Prognóza peněžních toků

 • 1,5 hodiny s účetním nebo daňovým poradcem měsíčně

 • Až 199 transakcí

bottom of page