top of page
business taxes.jpg

VYTVOŘENÍ PODNIKÁNÍ

Vytváření podnikání je proces vývoje strategií, plánů, postupů a zásad, které vedou podnikání na každodenní i dlouhodobé bázi. Zahrnuje koordinaci lidských, finančních a materiálních zdrojů k dosažení cílů organizace. Nechte společnost R&R Tax and Accounting, aby prozkoumala vaše současné obchodní praktiky a pomohla vám:
 

 • Cíle a stanovení cílů

 • Finanční analýza: výnosy vs. náklady

 • Revize daňové povinnosti

 • Rozpočtování

 • Právní struktura

 • Proces uchovávání záznamů

 • Pohledávky a inkasa

 • Dokumentace k heslu

 • Zkontrolujte/vyjednávejte smlouvy s dodavateli

 • Pracovní smlouvy

 • Přehled úrokových sazeb kreditních karet

 • Úroková sazba úvěru a přehled termínu

 • Kontrola smlouvy o vybavení

 • Audit souborů – Audit souborů zaměstnanců a audit souborů zákazníků

 • Audit databáze zákazníků

 • Udržení zákazníků

 • Analýza konkurence

 • Analýza zaměstnaneckých výhod

 • Audit pojistného krytí

 • Pokyny pro plánování akcí

 • Předběžná kontrola zaměstnanců

business-plan-bg.jpg
bottom of page