top of page
bookkeeping.jpeg

הנהלת חשבונות

בחר חבילה

חבילת זהב

 • כל תכונות הכסף בתוספת:

 • סיכום הזדקנות A/R

 • דוח אוספים

 • חשבונות לתשלום: אנו מכינים את הצ'קים שלך לחתימה ושולחים אותם אליך ליציאה ולשלוח בדואר

 • חשבונות חייבים: R&R תבצע חשבונית ללקוחות שלך ותנהל את הגבייה לפי הצורך. R&R יכול לקבל את התשלומים שלך ולהפקיד אותם ישירות לחשבון הבנק שלך

 • סיוע בניהול מזומנים: נכין עבורכם מכתבי גבייה לחתימה ושליחה ללקוחות שלכם, וכך נעשה

 • ודא שהחשבונות שלך ישולמו בזמן, אך לא מוקדם מהנדרש

 • קבצי ספקים ולקוחות: אנו נשמור קבצי ספקים ולקוחות עבור כל אלה שאתה עושה איתם עסקים

 • תחזית זרימת מזומנים

 • 1.5 שעות עם מנהל חשבונות או יועץ מס מדי חודש

 • עד 199 עסקאות

bottom of page