top of page
payroll.jpeg

גליון שכר

גליון שכר
 

ניהול חשבוני השכר עשוי להיות גוזל זמן ודורש ידע מקצועי בחוקי המס וכללי ההפקדות.

תן לשירותי מס והנהלת חשבונות R&R לפשט עבורך את תהליך השכר. אנו מספקים חובות שכר בשירות מלא לעסקים.  אתה מספק את נתוני העובדים שלך, כגון שעות העבודה ומידע קשור אחר, ואנחנו נעשה את השאר.

R&R מס והנהלת חשבונות מציעים מגוון רחב של שירותים לרבות:

  • צ'קים או הפקדה ישירה עבור העובדים שלך

  • דוחות שכר

  • טפסי מס רבעוניים

  • טפסי מס לסוף שנה

  • שירותי הפקדת מס

  • W-2s ו-1099s

bottom of page