top of page
R & R Tax University Logo silver.png

Благодаря за регистрацията. Ще се свържем скоро!

Формуляр за регистрация

Опции за основен курс за данък върху дохода

Вечерен курс:  2 дни в седмицата вторник и четвъртък, 18:30-21:30

Занятията започват вторник, 11 октомври 2022 г

Условия за групово записване в класна стая на живо:

 

Курсът на живо в класната стая подлежи на анулиране в случай на недостатъчно записване. Студентите ще се обучават по темите, описани в рекламната литература. Завършването на курса не гарантира работа, нито от завършилите се изисква да работят за Компанията. Всички такси не подлежат на възстановяване, освен ако R & R Tax and Bookkeeping не анулира класа, в който случай регистрационната такса ще бъде възстановена.

 

Прочетох и разбрах политиката за анулиране и възстановяване на средства, както е посочено по-горе. Разбирам, че това споразумение става правно обвързващ инструмент при регистрация на курса. За информация относно административни политики, като оплаквания, моля, свържете се с нашия офис на 214-653-0600.

 
За повече информация относно курса, моля, свържете се с офис 214-653-0600 или по имейлadmin@randrtax.com.
bottom of page