top of page
business taxes.jpg

STVARANJE POSLA

Stvaranje poslovanja je proces razvijanja strategija, planova, procedura i politika koje vode poslovanje na dnevnoj i dugoročnoj osnovi. Uključuje koordinaciju ljudskih, financijskih i materijalnih resursa za postizanje organizacijskih ciljeva. Dopustite R&R poreznoj i knjigovodstvenoj službi da pregleda vaše trenutne poslovne prakse i pomogne vam da:
 

 • Ciljevi i postavljanje ciljeva

 • Financijska analiza: prihodi vs rashodi

 • Pregled porezne obveze

 • Budžetiranje

 • Pravna struktura

 • Proces vođenja zapisa

 • Potraživanja i naplate

 • Dokumentacija o lozinkama

 • Pregledajte/pregovarajte ugovore s dobavljačima

 • Ugovori o radu

 • Pregled kamatnih stopa kreditnih kartica

 • Pregled kamatne stope i roka kredita

 • Pregled ugovora o opremi

 • Revizija datoteka – revizija datoteka zaposlenika i revizija datoteka kupaca

 • Revizija baze podataka kupaca

 • Zadržavanje kupaca

 • Analiza konkurenata

 • Analiza primanja zaposlenika

 • Revizija osigurateljnog pokrića

 • Smjernice za planiranje događaja

 • Predprovjera zaposlenika

business-plan-bg.jpg
bottom of page