top of page
R & R Tax University Logo silver.png

תודה על ההרשמה. נהיה בקשר בקרוב!

טופס הרשמה

אפשרויות קורס בסיסי במס הכנסה

שיעור ערב:  2 ימים בשבוע שלישי וחמישי, 18:30-21:30

הלימודים מתחילים ביום שלישי, 11 באוקטובר, 2022

תנאי ההרשמה לכיתה חיה בקבוצה:

 

הקורס בכיתה חי נתון לביטול במקרה של הרשמה לא מספקת. התלמידים יקבלו הכשרה בנושאים המפורטים בספרות הקידום. סיום הקורס אינו מבטיח תעסוקה וכן לא נדרשים הבוגרים לעבוד בחברה. כל העמלות אינן ניתנות להחזר, אלא אם כן R & R מס והנהלת חשבונות מבטלים את השיעור, ובמקרה זה, דמי הרישום יוחזרו.

 

קראתי והבנתי את מדיניות הביטולים וההחזרים כאמור לעיל. אני מבין שהסכם זה הופך למכשיר מחייב משפטית עם רישום הקורס. למידע בנוגע למדיניות מנהלית, כגון תלונות, אנא צור קשר עם משרדנו בטלפון 214-653-0600.

 
למידע נוסף על הקורס אנא צור קשר עם משרד 214-653-0600 או אימיילadmin@randrtax.com.
bottom of page