top of page
business taxes.jpg

VIRKSOMHEDSOPRETTELSE

Forretningsskabelse er processen med at udvikle strategier, planer, procedurer og politikker, der guider en virksomhed på både dag-til-dag og langsigtet basis. Det involverer koordinering af menneskelige, økonomiske og materielle ressourcer for at nå organisatoriske mål. Lad R&R Skat og bogføring gennemgå din nuværende forretningspraksis og hjælpe dig med at:
 

 • Mål og målsætning

 • Økonomisk analyse: Indtægt vs Udgifter

 • Skattepligtsgennemgang

 • Budgettering

 • Juridisk struktur

 • Optagelsesproces

 • Debitorer og inkasso

 • Adgangskodedokumentation

 • Gennemgå/forhandle leverandørkontrakter

 • Ansættelsesaftaler

 • Kreditkort rentegennemgang

 • Lånerente og løbetidsgennemgang

 • Gennemgang af udstyrskontrakt

 • Filrevision – Medarbejderfilrevision og kundefilrevision

 • Revision af kundedatabase

 • Kundefastholdelse

 • Konkurrentanalyse

 • Analyse af personalegoder

 • Revision af forsikringsdækning

 • Vejledning i arrangementsplanlægning

 • Medarbejder forhåndsscreening

business-plan-bg.jpg
bottom of page