top of page
bookkeeping.jpeg

LEABHAIR-GHALAR

Roghnaigh Pacáiste

Pacáiste Óir

 • Gach gné Silver móide:

 • A/R Aosaithe Achoimre

 • Tuarascáil Bhailiúcháin

 • Cuntais Iníoctha: Ullmhaímid do sheiceanna le síniú agus seolaimid chugat iad le síniú agus le postáil amach

 • Cuntais Infhaighte: Déanfaidh T&R sonrasc a thabhairt do do chustaiméirí agus bainisteoidh sé an bailiúchán de réir mar is gá. Is féidir le T&R d’íocaíochtaí a fháil agus iad a thaisceadh go díreach isteach i do chuntas bainc

 • Cabhrú le Bainistíocht Airgid: Ullmhóimid litreacha bailiúcháin duit le síniú agus le cur chuig do chustaiméirí, agus déanfaimid

 • Cinntigh go n-íoctar do bhillí in am, ach tráth nach luaithe ná mar is gá

 • Comhaid Díoltóra agus Custaiméara: Coinneoimid comhaid díoltóirí agus custaiméirí dóibh siúd go léir a ndéanann tú gnó leo

 • Réamhaisnéis Sreabhadh Airgid

 • 1.5 uair an chloig le leabharchoimeád nó comhairleoir cánach go míosúil

 • Suas le 199 Idirbheart

bottom of page